Duszpasterskie Możliwości Przeciwdziałania Prostytucji Kobiet. 4.42/5 (19)

6 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wstęp………..3

Rozdział 1
Zjawisko prostytucji

1.1. Definicja prostytucji……….. 5
1.2. Historia prostytucji……….. 8
1.3. Formy prostytucji ………..15
1.3.1. Prostytucja kobieca ………..15
1.3.2. Prostytucja męska ………..20
1.3.3. Prostytucja nieletnich ………..22
1.4. Motywacje kobiet świadczących usługi seksualne ………..23
1.5. Klienci prostytutek ………..27

Rozdział 2
Zasady pastoralnego przeciwdziałania patologiom społecznym

2.1. Zagadnienia terminologiczne dotyczące psychoprofilaktyki ………..31
2.1.1. Profilaktyka i przeciwdziałanie ………..31
2.1.2. Terapia, socjo- i psychoterapia ………..33
2.1.3. Resocjalizacja ………..36
2.2. Ogólne zasady pomocy pastoralnej ………..38
2.3. Formy pomocy pastoralnej w prostytucji ………..43

Rozdział 3
Profilaktyka i terapia pastoralna w prostytucji

3.1. Istniejące programy duszpasterskie ………..46
3.2. Aktualne wskazania dla duszpasterzy ………..53
3.2.1. Rys historyczny ………..53
3.2.2. Aktualne wytyczne ………..54
3.2.3. Zakony, które zajmują się problemem prostytucji ………..56
3.3. Możliwość wykorzystania nowoczesnych metod docierania do grup wysokiego ryzyka
prostytucji……….. 63

Zakończenie ………..65
Bibliografia ………..66

Oceń