Dwunastu gniewnych ludzi – krytyka czy propaganda amerykańskiego sądownictwa? O filmie Sydneya Lumeta w kontekście problemu perswazyjności przekazu audiowizualnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 lutego 2020 Off Przez administrator

Wstęp ………..2

Rozdział 1
Ogólne informacje o wymiarze sprawiedliwości w USA. Rola ławy przysięgłych

1.1. Zasiadanie w ławie przysięgłych obowiązkiem obywateli USA ………..3
1.2. Wezwanie do pełnienia funkcji ławnika……….. 5
1.3. Typy i cele ławy przysięgłych………… 7
1.4. Jury nullification- uniewinnienie osoby uznanej za winną………… 10


Rozdział 2
Wymiar sprawiedliwości w kinie

2.1. Dramat sądowy jako gatunek filmowy……….. 12
2.2. Dramat sądowy w kinie amerykańskim ………..15


Rozdział 3
Sidney Lumet jako piewca amerykańskiego sądownictwa na ekranie

3.1. Informacje o życiu i twórczości reżysera ………..20
3.2. Dwunastu gniewnych ludzi– najsłynniejszy dramat sądowy w dziejach kina……….. 22
3.2.1. Charakterystyka osób wchodzących w skład ławy przysięgłych………… 25
3.3. Inne dramaty sądowe Sydneya Lumeta (Werdykt, Adwokat zbrodni)……….. 31


Zakończenie ………..34
Bibliografia……….. 36

Oceń