Dyskryminacja rasowa w społecznej percepcji. Socjologiczne studium postaw


Wstęp

Rozdzial I
Zagadnienia zwiazane z rasizmem

1.1. Rasizm, dyskryminacja rasowa
1.2. Rasy, klasyfikacje ras ludzkich
1.3. Rasizm w starozytnosci
1.4. Od kolonializmu do rasizmu
1.5. Przejawy rasizmu
1.5.1. Wyzwiska, zniewazenia, naruszenie nietykalnosci cielesnej i inne ponizajace zachowania
1.5.2. Ataki fizyczne – sytuacje i okolicznosci
1.6. Wspólczesne przejawy rasizmu
1.7. Sposoby i formy przeciwdziałania


Rozdzial 2
Dyskryminacja cudzoziemców

2.1. Pojecie dyskryminacja
2.2. Zakaz dyskryminacji w przepisach prawnych – krótka charakterystyka.
2.2.1. Polskie prawo antydyskryminacyjne.
2.2.2. Dyrektywa o przeciwdzialaniu dyskryminacji na tle rasowym, narodowosciowym i etnicznym
2.3. Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce – analiza wybranych przypadków
2.3.1. Odmowa przyjecia do szkoly dzieci cudzoziemskich.
2.3.2. Przewleklosc procedury wydawania kart pobytu
2.3.3. Odmowa przyznania cudzoziemce zasilku rodzinnego.
2.3.4. Faktyczna niemoznosc rozpoczecia działalności gospodarczej.


Rozdzial 3.
Metodologia badan

3.1. Zalozenia i obszar badan
3.2. Dobór grupy badanych i metody badawczej
3.3. Wyniki badan


Zakończenie
Zalaczniki


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>