Działalność funduszy inwestycyjnych w Polsce na przykładzie Pioneer Pekao Investments Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp

Rozdział I
Charaktersytka funduszy inwestycyjnych

1. Pojęcie funduszu
2. Przedmiot działalności funduszu
3. Organizacja i zasady funkcjonowania funduszu inwestycyjnego
4. Zalety funduszy inwestycyjnych


Rozdział II
Uczestnictwo w funduszach

1. Koszty inwestowania w fundusze inwestycyjne
2. Dochody z inwestowania z fundusz inwestycyjny


Rozdział III
Podział funduszy inwestycyjnych i ich charakterystyka

1. Fundusze otwarte
2. Fundusze specjalistyczne otwarte
3. Fundusze zamknięte
4. Fundusze specjalistyczne zamknięte
5. Fundusze mieszane


Rozdział IV
Ponieer i PEKO Inwestments jako pierwsze polskie towarzystwo funduszy powierniczych

1. Historia funduszy inwestycyjnych w Polsce
2. Udział Pioneera w rynku funduszy inwestycyjnych
3. Wyniki funduszy inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem Pioneera


Bibliografia
Zakończenie

Oceń