Działalność instytucji celnych jako forma kontroli społecznej.


Wstęp

Rozdzial I.
Kontrola spoleczna

1.1 Pojecie kontroli społecznej
1.2 Kontrola spoleczna na poziomie makro i makro
1.3 Granice kontroli społecznej
1.4 Ewolucja kontroli społecznej
1.5 Problem kontroli w toku społecznej przemiany


Rozdzial II
Normy społeczne

2.1 Rola sankcji
2.2 Struktura spoleczna i anomia
2.3 Konflikty norm, dewiacja
2.4 Konformizm jako sposób przystosowania jednostki do spoleczenstwa
2.5 Innowacja i innowatorzy


Rozdzial III
Kontrola celna

3.1 Administracja celna
3.2 Minister wlasciwy do spraw finansów publicznych i jego kompetencje
3.3 Szef Sluzby celnej i jego kompetencje
3.4 Dyrektor Izby celnej i jego kompetencje
3.5 Naczelnik urzedu celnego i jego kompetencje
3.6 Rada celna i jej kompetencje
3.7 Zasady funkcjonowania administracji celnej
3.8 Sprawowanie kontroli celnej


Podsumowanie i wnioski koncowe
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>