Działalność naukowo-pedagogiczna Tadeusza Waclwa Nowackiego (1913-2011)

 


Wstęp ………. 6

Rozdzial I
Etapy zycia Tadeusza Waclawa Nowackiego

1.1 Mlodziencze lata Tadeusza Waclawa Nowackiego……….15
1.2 Okres II Wojny Swiatowej w życiu Tadeusza Waclawa Nowackiego……….18
1.3 Działania Tadeusza Waclawa Nowackiego na rzecz szkolnictwa polskiego……….20
1.4 Dziallanosc naukowo- badawcza Profesora Tadeusza Nowackiego……….25
1.5 Praca Tadeusza Nowackiego na rzecz utworzenie pedagogiki pracy……….30


Rozdzial II
Tadeusz Waclaw Nowacki zalozyciel pedagogiki pracy

2.1 Pedagogika Pracy – przedmiot badan……….37
2.2 Tadeusz waclaw Nowacki – Dyrektor Instytutu Ksztalcenia Zawodowego……….42
2.3 Dzialanosc Tadeusza Waclawa Nowackiego na rzecz Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki pracy……….50
2.4 Wklad Tadeusza Waclawa Nowackiego w dzialalnosc na rzecz utworzenia pedagogiki pracy jako oddzielnej subdyscypliny naukowej……….54


Rozdzial III
Problemy zawodoznawstwa w pracach Tadeusza Waclawa Nowackiego

3.1 Obszar zainteresowan zawodoznawstwa……….60
3.2 Ksztalcenie prozawodowe……….63
3.3 Kwalifikacje i kompetencje pracownicze……….67
3.4 Kompetencje w warunkach globalizacyjnych……….81


Rozdzial IV
Rola Tadeusza Waclawa Nowackiego w rozwoju badan naukowych z problemów pedagogiki pracy

4.1 Przedmiot badan pedagogiki pracy w pracach Tadeusza Waclawa Nowackiego……….86
4.2 Obszar badan pedagogiki pracy w pracach naukowych Tadeusza Nowackiego……….9
4.3 Problemy pedagogiki pracy wyszczególnione przez Tadeusza Nowackiego……….96
4.4 Wychowanie przez prace ………….98
4.5 Rola pedagoga pracy w procesię dydaktycznym w warunkacj polskich ………….104


Rozdzial V
Znaczenie prognostyczne prac naukowych Tadeusza Waclawa Nowackiego dla rozwoju pedagogiki pracy w warunkach globalizacyjnych

5.1 Praca zawodowa jako wartość w życiu czlowieka……….113
5.2 Pedagogika pracy jako nowa subdyscyplina naukowa……….117
5.3 Organizacje oraz instytucje dzialajace na rzecz upowszechniania pedagogiki pracy……….118
5.4 Pedagogika pracy w warunkach globalizacyjnych……….126
5.5 Pedagogika pracy a rynek pracy……….130
5.6 Wpływ Unii Europejskiej na poprawe jakosci ksztalcenia……….137
5.7 Promocja ksztalcenia zawodowego……….141
5.8 Wspólczesne strony pedagogiki pracy……….142


Zakończenie……….147
Literatura……….150
Zalaczniki……….154


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>