Działalność państwowej straży pożarnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego, ujęcie prawno – administracyjne Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 listopada 2019 Off Przez administrator

Wykaz skrótów użytych w pracy:………… 3
Wstęp …………4

Rozdział 1
Pojęcie administracji publicznej i bezpieczeństwa publicznego oraz zarys modernizacji PSP i ustroju państwa w aspekcie historycznym

1.1. Administracja publiczna………… 6
1.2. Bezpieczeństwo publiczne …………9
1.3. Modernizacja PSP w odpowiedzi na reformy w kraju………… 12


Rozdział 2
Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego

2.1. Specyfika zadań wykonywanych przez jednostki samorządu gminnego …………18
2.2. Specyfika zadań wykonywanych poprzez jednostki samorządu powiatowego………… 23
2.3. Specyfika zadań wykonywanych przez jednostki samorządu wojewódzkiego………… 26


Rozdział 3
Zakres przedmiotowy i pozycja w prawie administracyjnym Państwowej Straży Pożarnej

3.1. Prawne podstawy działania Państwowej Straży Pożarnej………… 29
3.2. Cele i zadania Państwowej Straży Pożarnej………… 33
3.3. Terenowe organy ochrony przeciwpożarowej………… 35


Rozdział 4
Uprawnienia i obowiązki Państwowej Straży Pożarnej

4.1. Czynności kontrolno – rozpoznawcze………… 39
4.2. Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy …………43
4.3. Postępowanie administracyjne prowadzone przez jednostki pożarnicze………… 45


Zakończenie …………51
Literatura………… 53
A. Pozycje Zwarte………… 53
B. Akty Prawne …………54
C. Inne źródła …………57
D. Źródła internetowe………… 57
Spis rysunków …………58

Oceń