Działalność sekt w opinii społecznej 4.14/5 (14)

23 czerwca 2020 0 Przez administrator

Wstęp………..5

Rozdział I
Istota sekty

1.1. Pojęcie i cechy sekty ………..7
1.2. Członkowie sekty i sposoby ich werbunku ………..10
1.3. Rodzaje sekt ………..15
1.4. Prawne aspekty działalności sekt w Polsce………… 20


Rozdział II
Działalność i organizacja sekt

2.1. Struktura grupy i jej przywódca………… 22
2.2. Mechanizmy funkcjonowania sekt……….. 25
2.3. Symptomatologia działalności przestępczej ………..28
2.4. Możliwości przeciwdziałania sektom……….. 31


Rozdział III
Podstawy metodologiczne badań własnych

3.1. Cel i przedmiot badań………… 33
3.2. Problematyka badawcza i hipotezy………… 33
3.3. Metody i narzędzia badawcze………… 34
3.4. Organizacja i teren badań………… 35
3.5. Charakterystyka osób badanych………… 36


Rozdział IV
Analiza wniosków badań własnych

4.1. Charakterystyka badanej zbiorowości……….. 37
4.1.1 Wiek oraz płeć badanych respondentów……….. 37
4.1.2 Miejsce zamieszkania respondentów ………..38
4.2 Definicja sekty oraz jej charakterystyka ………..38
4.3 Struktura członków sekty oraz przyczyny i skutki przystąpienia do grupy ………..39
4.4 Techniki stosowane przez sekty……….. 41
4.4.1. Metody werbunku i manipulacje ………..42
4.4.3 Techniki wpływu i kontrola psychiki……….. 44
4.5 Doświadczenia ankietowanego z sektami oraz ocena wiedzy własnej ………..45


Zakończenie……….. 48
Bibliografia……….. 50
Aneks ………..51

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie