Działania przedszkola w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu 4.76/5 (641)

9 października 2017 1 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I.
Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu ..3

1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ………….4
1.2. Definicja adaptacji …………5
1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego … ……….12
1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesie adaptacyjnym  ………….15


Rozdział II
Metodologia badan

2.1. Cel i przedmiot badan …………. 20
2.2. Problemy i hipotezy badawcze ………….22
2.3. Zmienne i wskaźniki …………..27
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze …………32
2.5. Teren badan i grupa badawcza ………….34


Rozdział III
Problemy i objawy problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego w świetle badan własnych

3.1. Przyczyny problemów adaptacyjnych w opinii rodziców i nauczycieli …………36
3.2. Przejawy problemów adaptacyjnych dziecka 3-letnigo w przedszkolu w opinii rodziców …………..39
3.3. Najczęstsze przejawy problemów adaptacyjnych dzieci 3-letnich w opinii nauczycieli ………….41
3.4. Działania rodziców w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu …………. 47
3.5. Działania przedszkola w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu …………53
3.6. Obserwacja dziecka 3-letniego i jego adaptacja do warunków przedszkolnych ………….56


Zakończenie …………58
Bibliografia ………… 60
Aneks ………….64

Oceń