Działania przedszkola w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu 4.25/5 (161)

9 października 2017 2 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I.
Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu

1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
1.2. Definicja adaptacji
1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego
1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesie adaptacyjnym


Rozdział II
Metodologia badan

2.1. Cel i przedmiot badan
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Zmienne i wskaźniki
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.5. Teren badan i grupa badawcza


Rozdział III
Problemy i objawy problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego w świetle badan własnych

3.1. Przyczyny problemów adaptacyjnych w opinii rodziców i nauczycieli
3.2. Przejawy problemów adaptacyjnych dziecka 3-letnigo w przedszkolu w opinii rodziców.
3.3. Najczęstsze przejawy problemów adaptacyjnych dzieci 3-letnich w opinii nauczycieli
3.4. Działania rodziców w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu
3.5. Działania przedszkola w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu
3.6. Obserwacja dziecka 3-letniego i jego adaptacja do warunków przedszkolnych


Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu oraz wciśnięciu "Pobieram" ukaże się opcja " Pobierz PDF" jak poniżej.