Działania rodziców w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu 4.35/5 (17)

9 października 2017 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I.
Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu

1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
1.2. Definicja adaptacji
1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego
1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym


Rozdział II
Metodologia badan

2.1. Cel i przedmiot badan
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Zmienne i wskazniki
2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze
2.5. Teren badan i grupa badawcza


Rozdział III
Problemy i objawy problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego w świetle badan wlasnych

3.1. Przyczyny problemów adaptacyjnych w opinii rodziców i nauczycieli
3.2. Przejawy problemów adaptacyjnych dziecka 3-letnigo w przedszkolu w opinii rodziców.
3.3. Najczestsze przejawy problemów adaptacyjnych dzieci 3-letnich w opinii nauczycieli
3.4. Działania rodziców w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu
3.5. Działania przedszkola w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu
3.6. Obserwacja dziecka 3-letniego i jego adaptacja do warunków przedszkolnych


Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Oceń