Działania w zakresię ekologii i ochrony srodowiska w gminie SierpcWstęp……….6

Rozdzial 1
Charakterystyka polityki ekologicznej państwa.

1.1. Ekologia jako nauka……….9
1.2. Zalozenia i cele polityki ekologicznej ……….11
1.3. Determinanty polityki ekologicznej ……….17
1.4. Ekorozwój ……….20


Rozdzial 2
Prawne i społeczne zagadnienia ochrony srodowiska.

2.1. Motywy ochrony srodowiska……….26
2.2. Podstawy prawne ochrony srodowiska……….31
2.3. Edukacja spoleczenstwa w zakresię ekologii ……….38
2.4. Swiadomosc ekologiczna Polaków w świetle badan……….45


Rozdzial 3
Działania proekologiczne gminy Sierpc.

3.1. Ogólna charakterystyka Gminy Sierpc……….52
3.2. Program ochrony srodowiska realizowany w gminie……….53
3.3. Cele programu ochrony srodowiska……….57
3.4. Finansowanie i zarzadzanie programem ochrony srodowiska……….67
3.5. Edukacja proekologiczna wśród mieszkańców gminy……….73


Rozdzial 4
Gospodarka odpadami w gminie Sierpc.

4.1. Aktualna sytuacja gospodarki odpadami ……….79
4.2. System gospodarki odpadami komunalnymi ……….83


Podsumowanie……….94
Bibliografia……….97
Spis tabel……….99
Spis wykresów……….100


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>