Dzieci nieakceptowane w klasię szkolnejWstęp

Rozdzial I
Problem braku akceptacji w świetle literatury

1.1. Klasa szkolna jako grupa oraz środowisko wychowawcze ucznia
1.2. Moz1iwosci i ograniczenia zaspokojenia potrzeb dziecka w klasię szkolnej
1.3. Pozycja dziecka w klasie

Rozdzial II
Diagnoza i korekta problemu braku akceptacji w klasię szkolnej

2.1. Wybrane podstawowe techniki badan socjometrycznych w świetle literatury
2.2. Zarys metod i technik korygujacych stosunki miedzy uczniami zachodzace w klasię szkolnej
2.3. Wpływ procesu komunikowania się na socjalizacje dziecka – zarys

Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Problematyka badawcza
3.2. Zastosowanie technik badawczych
3.3. Miejsce i teren badan

Rozdzial IV
Analiza zgromadzonego materialu

4.1. Charakterystyka badanej grupy
4.2. Analiza wyników technika Moreno ‚Zgadnij kto w twojej klasie’
4.3. Charakterystyka indywidualnych przypadków
4.4. Podsumowanie badan i wnioski koncowe

Konspekty
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>