Dziecko Upośledzone Umysłowo w Rodzinie 4.26/5 (23)

2 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Dziecko niepełnosprawne intelektualnie w rodzinie w świetle literatury przedmiotu

1.1 Rola rodziny w procesie rewalidacji dziecka niepełnosprawnego umysłowo.
1.2 Postawy i uczucia rodziców wobec dziecka.


Rozdział 2
Wpływ dziecka niepełnosprawnego umysłowo na sytuacje w rodzinie.

2.1 Rola rodziny w wychowaniu dziecka
2.2 Izolacja społeczna rodzin mających dziecko niepełnosprawne umysłowo.
2.3 Relacje dziecka z niepełnosprawnością intelektualną z rodzeństwem.
2.4 Rola dziadków w wychowaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.


Rozdział 3
Współpraca rodziców i nauczycieli we wspomaganiu rozwoju dziecka

3.1 Metody i formy wspierania rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
3.2 Rola rodziny w zaspokajaniu potrzeb dzieci niepełnosprawnych umysłowo.
3.3 Problematyka akceptacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.


Zakończenie.
Bibliografia.


Oceń