Dziecko z rodziny patologicznej i jego funkcjonowanie w szkole


Wstęp………….4

Rozdzial 1.
Charakterystyka wspólczesnej rodziny

1.1. Pojecie i funkcje rodziny…………. 6
1.2. Przeobrazenia wspólczesnej rodziny…………. 12
1.3. Style wychowania w rodzinie i postawy rodzicielskie wobec dzieci.
1.4. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny…………. 31


Rozdzial 2.
Rodzina patologiczna i jej wpływ na funkcjonowanie dziecka

2.1. Sytuacja dziecka w rodzinie patologicznej…………. 38
2.2. Rodzina patologiczna jako środowisko wychowawcze…………. 50
2.3. Proces diagnozy dziecka z rodziny z problemem alkoholowym…………. 55


Rozdzial 3.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

3.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan …………. 60
3.2. Sformulowanie problemów i hipotez badawczych…………. 63
3.3. Przyjecie zmiennych i ich wskazników…………. 67
3.4. Metoda, techniki i narzedzia zastosowane w badaniach………….70
3.5. Charakterystyka terenu badan………….75


Rozdzial 4.
Funkcjonowanie dziecka z rodzin patologicznych w szkole w świetle badan wlasnych.

4.1. Charakterystyka badanej populacji…………. 76
4.2. Sytuacja zyciowa dzieci z rodzin patologicznych oraz stopien zaspokojenia ich potrzeb…………. 79
4.3. Problemy szkolne dzieci …………. 84
4.4. Funkcjonowanie w grupie rówiesniczej…………. 94
4.5. Formy pomocy udzielanej dzieciom…………. 100


Podsumowanie. wnioski z badan…………. 103
Bibliografia…………. 107
Zalaczniki…………. 111


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>