Dziedziczenie i testament w prawie spadkowym. 4.36/5 (39)

Wstęp……….7

Rozdzial 1
Spadek i jego sklad

1.1. Cechy spadku ………. 8
1.2. Pojecie praw i obowiazków majatkowych ………. 10
1.3. Wylaczenia podmiotowe ze spadku ………. 25
1.4. Wylaczenia przedmiotowe ze spadku ………. 27
1.5. Posiadanie, ekspektatywa a sklad spadku ………. 28
1.6. Dlug a odpowiedzialnosc za spadek ………. 29
1.7. Zobowiazania podatkowe a spadek ………. 31

Rozdzial 2
Dziedziczenie – uwagi ogólne

2.1. Pojecie dziedziczenia ………. 34
2.2. Zdolnosc do dziedziczenia. Powolanie do dziedziczenia ………. 36
2.3. Niegodnosc dziedziczenia ………. 39
2.4. Umowy o spadek ………. 42
2.5. Otwarcie spadku ………. 45

Rozdzial 3
Dziedziczenie ustawowe

3.1. Ogólne zasady dziedziczenia ustawowego ………. 47
3.2. Dziedziczenie spadkobierców grupy pierwszej………. 49
3.3. Dziedziczenie spadkobierców grupy drugiej………. 53
3.4. Dziedziczenie w braku krewnych ………. 55
3.5. Dziedziczenie ustawowe gospodarstwa rolnego i wkladu gruntowego do rolniczej spóldzielni produkcyjnej ………. 56
3.6. Dziedziczenie ustawowe a uprawnienie dziadków spadkodawcy ………. 64

Rozdzial 4
Dziedziczenie testamentowe

4.1. Uwagi wstepne ………. 66
4.2. Istota testamentu………. 68
4.3. Testament
4.3.1. Tresc, formy i wymogi formalne testamentów ………. 69
4.3.2. Testamenty zwykle………. 72
4.3.3. Testamenty szczególne………. 76
4.4. Przeslanki waznosci testamentu, oraz jego niewaznosc………. 80
4.5. Odwolanie i wykladnia testamentu ………. 85
4.6. Otwarcie i ogloszenie testamentu………. 89
4.7. Powolanie spadkobiercy………. 91
4.8. Podstawienie i przyrost ………. 96
4.9. Zachowek i wydziedziczenie ……….100

Rozdzial 5
Inne rozrzadzenia testamentowe

5.1. Zapis, dalszy zapis i zapis naddzialowy………. 108
5.2. Polecenie testamentowe………. 112
5.3. Wykonawca testamentu………. 114
5.4. Testament dzialowy………. 117

Zakończenie………. 119
Bibliografia………. 122

Oceń