Dziennikarstwo śledcze w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 lutego 2021 0 Przez administrator

Wstep………3

Rozdzial I
Definicja i charakterystyka dziennikarstwa sledczego

1.1. Pojecie dziennikarstwa sledczego oraz jego rozwój w Polsce i na swiecie ……… 4
1.2. Rodzaje dziennikarstwa sledczego………7
1.3. Sposoby pozyskiwania informacji w dziennikarstwie sledczym………10
1.4. Kontekst etyczno-prawny dziennikarstwa sledczego………12

Rozdzial II
Próba analizy zjawiska dziennikarstwa sledczego na wybranych przykladach

2.1. Afera falszowania podpisów poparcia dla Ruchu Narodowego w wyborach samorzadowych w 2014 roku z udzialem posla A. Andruszkiewicza ………16

2.2. Sprawa arcybiskupa Slawoja Leszka Glódzia ………17

Rozdzial III
Kryzys i perspektywy dziennikarstwa sledczego w Polsce

3.1. Regres czy rozwój dziennikarstwa sledczego w Polsce……… 22
3.2. Korzystanie z wolnosci mediów ……… 23

3.3. Perspektywy rozwoju dziennikarstwa sledczego w Polsce………25

Zakonczenie……… 27
Bibliografia……… 29

Oceń