Edukacja dzieci z zakresu promocji zdrowia oraz zachowania zasad bezpieczenstwa w sytuacjach zagrozenia zdrowia i zycia.


Wstęp ………… 3

Rozdzial I.
Promocja zdrowia w literaturze przedmiotu

1.1. Zdrowie i czynniki je warunkujace ………… 5
1.2. Zdrowy styl zycia, profilaktyka i determinanty ………… 8
1.3. Promocja zdrowia oraz edukacja zdrowotna ………… 11


Rozdzial II.
Kształtowanie postaw prospołecznych i przygotowanie dzieci do samopomocy

2.1. Edukacja dla bezpieczenstwa ………… 14
2.2. Gotowość niesienia pomocy innym ………… 22


Rozdzial III.
Zdobywanie przez dzieci wiedzy i umiejetnosci w zakresię udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

3.1. Dzieci najmlodsze, wiek przedszkolny ………… 25
3.2. Dzieci klas I-III ………… 32
3.3. Dzieci klas IV-VI ………… 39


Zakończenie ………… 44
Bibliografia ………… 45

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>