Efekty Edukacji Zdrowotnej w klasie III Szkoły Podstawowej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp……… 4

Rozdział I.
Teoretyczne aspekty edukacji zdrowotnej.

1. Edukacja wczesnoszkolna……… 6
2. Zdrowie i jego struktura……… 8
3. Istota i elementy edukacji zdrowotnej w podstawie programowej………11
4. Psychopedagogiczna charakterystyka ucznia………15
5. Rola nauczyciela w edukacji zdrowotnej………18


Rozdział II
Metodologiczne podstawy badań własnych.

1. Przedmiot i cele badań………20
2. Problemy i hipotezy badawcze………20
3. Zmienne i ich wskaźniki………21
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze………22
5. Próba, teren i organizacja badań………23


Rozdział III
Niektóre uwarunkowania edukacji zdrowotnej.

1. Charakterystyka środowiska szkolnego………24
2. Warunki materialno-programowe szkoły………25
3. Kwalifikacje nauczycieli………27
4. Zdrowotność uczniów………29


Zakończenie. wnioski i sugestie pedagogiczne………35
Aneks ………38
Bibliografia………42


Oceń

Updated: 2 marca 2019 — 08:03