Efekty unijnej pomocy dla rolnictwa.

<strong
<br

Wstęp………..2<br
<br
Rozdzial I<br Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej.</strong<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;l.1. Ogólna charakterystyka Wspólnej Polityki Rolnej………..4<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;l.2. Cele Wspólnej Polityki Rolnej………..5<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. Zasady Wspólnej Polityki Rolnej………..6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4. Finansowanie i instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej………..7<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.5. Struktura Wspólnej Polityki Rolnej………..12<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.6. Stan polskiej gospodarki zywnosciowej po przystapieniu do Unii Europejskiej………..16<br
<br<strong
Rozdzial II <brRezultat negocjacji akcesyjnych w obszarze rolnictwo</strong<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Dopłaty bezpośrednie dla rolników i limity produkcji………..24<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. Strona finansowa polskiego czlonkostwa w UE………..27<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3. Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa – programy pomocowe.28<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.4. Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów UE………..29<br
<br<strong
Rozdzial III<br Efekty unijnej pomocy.</strong<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.1. Korzysci dla polskiego rolnictwa………..36<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.2. Zagrozenia dla polskiego rolnictwa………..40<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.3. Wdrazane programy i działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa………..42<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.4. Rolnicze inwestycje finansowane przez ARiMR z PROW 2007-2013………..46<br
<br<strong
Zakończenie………..50<br
Bibliografia………..52<br
<br

&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>