Efekty zastosowania koncepcji Just In Time w procesię wytwarzania zespolów samochodowych na przykładzie firmy XYZ 4.39/5 (23)

26 października 2015 0 Przez administrator


1. Wprowadzenie………3

1.1. Geneza tematu pracy………3
1.2. Przeglad literatury………6
1.3. Cel i zakres pracy………7

2. Prezentacja przedsiębiorstwa………8

2.1. Rys historyczny………8
2.2. Asortyment wyrobów………13
2.3. Ogólna charakterystyka rynku zbytu………13

3. Dekompozycja pojazdu samochodowego………15

3.1. Ogólna charakterystyka modelu………15
3.2. Uklady funkcjonalne………20
3.3. Zespoly ukladu klimatyzacji………24
3.4. Budowa ukladu funkcjonalnego………25
3.5. Proces montazu ukladu np. na linii montazowej………34

4. Badanie niezgodnosci w procesię wytwarzania………36

4.1. Zadanie wybranego ukladu………36
4.2. Sprezarki………36
4.3. Zawory………40
4.4. Badanie szczelnosci ukladu……….47
4.5. Wyniki badania niezgodnosci FMEA………53
4.6. Diagram Pareto-Lorenza………56
4.7. Diagram Ishikawy………59

5. Podsumowanie………62

Wnioski………63
Literatura………65
Spis tabel………66
Spis rysunków………67

Oceń