Efektywność i finansowanie gminnych inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie Mazurskiego Traktu Rowerowego


Streszczenie………..5

Summary………..6

Wstęp……….. 7

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie infrastruktury w rozwoju lokalnym

1.2. Cechy, klasyfikacje i funkcje infrastruktury……….. 8
1.2. Podstawy prawne działalności inwestycyjnej gmin……….. 11
1.3. Polityka inwestycyjna gmin ………..15


Rozdzial 2.
Instrumenty finansowe wspierajace rozwój infrastruktury komunalnej

2.1. Środki publiczne ………..19
2.1.1. Dochody wlasne gminy……….. 19
2.1.2. Subwencja ogólna i dotacje celowe……….. 22
2.1.3. Fundusze Unii Europejskiej ………..24
2.2. Środki prywatne ………..31
2.2.1. Inwestycje sektora prywatnego i organizacji non-profit……….. 31
2.2.2. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) ………..33
2.3. Instrumenty dluzne ………..35
2.3.1. Kredyty i pozyczki bankowe……….. 35
2.3.2. Obligacje komunalne……….. 37


Rozdzial 3.
Zalozenia metodyczne badan

3.1. Cel i zakres badan ………..39
3.2. Metodyka badawcza ………..39


Rozdzial 4.
Charakterystyka terenu badan

4.1. Polozenie geograficzne i potencjal demograficzny gminy
4.2. Perspektywy rozwojowe i priorytety inwestycyjne gminy Gizycko ………..46
4.3. Analiza SWOT gminy ………..47


Rozdzial 5.
Analiza spoleczno-ekonomicznych korzysci i kosztów inwestycji. Studium przypadku

5.1. Zalozenia techniczno – ekonomiczne projektu ………..50
5.2. Montaz finansowy projektu inwestycyjnego ………..53
5.3. Analiza efektywnosci projektu ………..56


Podsumowanie i wnioski ………..69
Pismiennictwo………..71
Spis rysunków ………..75
Spis tabel ………..76