Efektywność procesu edukacyjnego żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w odniesieniu do perspektywy skracania czasu pełnienia służby. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Rozdział I
Stosunek żołnierza służby zasaadniczej do służby wojskowej.

1. Poznanie środowiska żołnierskiego
2. Stosunki interpersonalne w wojsku
3. Rola agresji
4. Niedostosowanie społeczne a dyscyplina


Rozdział II
System szkolenia

1. Ekonomiczne aspekty 12-miesięcznej służby wojskowej
2. Stopień przygotowania Sił Zbrojnych do skrócenia zasadniczej służby wojskowej
3. Organizacja toku służby w jednostce wojskowej
4. System szkolenia batalionu
5. Rozwijanie samodzielności żołnierza
6. Rola motywacji w szkoleniu wojskowym i w służbie


Rozdział III
Przygotowanie zawodowe kadry

1. Obowiązki dowódcy
2. Przygotowanie zawodowe kadry Wojska Polskiego jako forma działania społecznego
3. Świadomość kadry jako forma interakcji społecznych
4. Stosunek kadry do zawodu wojskowego w badaniach ankietowych
5. Świadomość moralna kadry w demoskopii
5.1. Świadomość moralna w badaniach studenckiej młodzieży wojskowej
6. Kadra zawodowa wobec perspektyw skracania zasadniczej służby wojskowej
6.1. Dowódca wobec wyznań wynikających ze skrócenia służby wojskowej
6.2. Dowódca w obliczu przemian i nowej roli sił zbrojnych


Zakończenie
Bbibliografia
Aneksy

Oceń