Egzekucja i postępowanie egzekucyjne komornika sądowego (na przykładzie komornika przy Sądzie Rejonowym w XYZ). 4.38/5 (24)

5 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp……….. 3

Rozdział I
Egzekucja i postępowanie egzekucyjne.

1.1. Pojęcie i cel egzekucji oraz postępowania egzekucyjnego………..5
1.2. Źródła prawa egzekucyjnego………..8
1.3. Rodzaje egzekucji i postępowania egzekucyjnego………..12
1.4. Zasady postępowania egzekucyjnego………..17


Rozdział II
Komornik jako organ egzekucyjny.

2.1. Status prawny i kompetencje komornika ………..22
2.2. Prawa i obowiązki komornika………..27
2.3. Nadzór nad komornikami………..31
2.4. Samorząd komorniczy………..37


Rozdział III
Analiza działań egzekucyjnych na przykładzie komornika przy sądzie rejonowym w XYZ.

3.1. Rodzaje czynności realizowanych przez komornika………..41
3.2. Skala działań egzekucyjnych………..43
3.3. Wysokość wyegzekwowanych kwot w ramach działań egzekucyjnych………..45
3.4. Terminowość i efektywność czynności egzekucyjnych………..47


Zakończenie………..52
Bibliografia………..54


Oceń