Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Zakladów Pracy Chronionej.


Wstęp……….2

Rozdzial 1
Historia statusu zakladów pracy chronionej

1. Pojecie niepelnosprawnosci, osoby niepelnosprawnej………. 5
2. Stopnie niepełnosprawności i ich orzecznictwo………. 8
3. Badanie niepełnosprawności w Polsce………. 14
4. Warunki uzyskania statusu pracy chronionej………. 19
5. Uprawnienia zakladów pracy chronionej………. 20
6. Obowiazki zakladów pracy chronionej………. 25


Rozdzial 2
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania zakladów pracy chronionej

1. Przepisy dotyczace zwolnienia z podatku dochodowego i opłaty skarbowej………. 27
2. Zaklady pracy chronionej w roli podatnika ……….34
3. Podatek od towarów i uslug ……….38
4. Skladki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zakladach pracy chronionej oraz dofinansowanie do wynagrodzen………. 40


Rozdzial 3
Sytuacja zakladów pracy chronionej w Polsce i innych krajach UE

1. Niepelnosprawnosc, rehabilitacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych w UE……….47
2. Propozycje polskiej ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepelnosprawnych………. 60


Rozdzial 4
Porównanie firmy awbud z Impel s.a. ZPCHR

1. Charakterystyka firmy AWBUD ……….72
2. Charakterystyka firmy Impel s.a. ZPCHR………. 73
3. Bilans, zestawienia analityczne i inne dane finansowe firmy AWBUD………. 74
4. Bilans, zestawienia analityczne i inne dane finansowe firmy Impel s.a. ZPCHR……… 77
5. Porównanie sytuacji firm impel s.a. ZPCHR i AWBUD s.a. Oraz dotyczacych ich regulacji………. 83


Zakończenie ……….93
Bibliografia ……….95
Spis tabel: ……….99
Spis rysunków: ……….99