Eksploatacja partii B w pokladzie 404/1 ze szczególnym uwzglednieniem zagrozen naturalnych w KWK XYZ.


1. Wstęp………..5

1.1 Cel pracy……….. 5
1.2 Granice obszaru górniczego KWK’XYZ’………..5
1.3 KWK’XYZ’ historia, dzialalnosc i perspektywy………..7

2. Budowa geologiczna górotworu ………..9

2.1 Stratygrafia i litologia………..9
2.2 Tektonika………..10
2.3 Model górniczy kopalni………..13

3. Wentylacja i klimatyzacja w kopalni’XYZ’ ………..15

3.1 Wentylacja………..15
3.2 Klimatyzacja ……….. 17

4. Charakterystyka zagrozen naturalnych w kopalni ‚XYZ’

4.1 Zagrozenie metanowe ……….. 18
4.2 Zagrozenie wyrzutami metanu i skal……….. 19
4.3 Zagrozenia tapaniami ……….. 21
4.4 Zagrozenia wodne ……….. 21
4.5 Zagrozenie radiacyjne……….. 22
4.6 Zagrozenie wybuchem pylu weglowego……….. 22
4.7 Zagrozenia pylkami szkodliwymi……….. 22
4.8 Zagrozenie pozarowe……….. 23

5. Warunki geologiczno – górnicze pokladu 404/1 w partii ‚B’……….. 23

5.1 Lokalizacja partii’B’ w pokladzie 404/1 ……….. 23
5.2 Charakterystyka pokladu ……….. 24

6. Projektowane roboty udostepniajace i przygotowawcze w pokladzie 404/1 w partii’b’ ………..26

6.1 Projektowane udostepnianie pokladu 404/1 w partii’B’……….. 26
6.2 Projektowane roboty przygotowawcze w pokladzie 404/1 w partii’B’……….. 26

7. Roboty przygotowawcze w pokladzie 404/1 w partii ‚B’……28

7.1 Urabianie i sposób wykonania obudowy drazonych wyrobisk……….. 28
7.2 Odstawa urobku i transport materialów w okresie prowadzenia robót przygotowawczych……….. 36
7.3 Przewietrzanie wyrobisk przygotowawczych………..38

8. Roboty eksploatacyje w pokladzie 404/1 w partii’B’……….. 39

8.1 System wybierania pokladu………..39
8.2 Zestawienie parametrów i wskazników techniczno-ekonomicznych scian w pokl. 404/1 partia’B’
8.3 Wyposazenie scian w maszyny i urzadzenia………..42
8.4 Sposób wybierania scian ………..46
8.5 Sposób rozruchu scian w pokl. 404/1 w partii’B’……….. 46
8.6 Sposób wybierania scian w pokl, 404/1 w partii’B’……….. 48
8.6.1 Urabianie w scianie 48
8.6.2 Obudowa skrzyzowania sciany z chodnikiem nadscianowym ……….. 50
8.6.3 Obudowa skrzyzowania sciany z chodnikiem podscianowym……….. 56
8.6.4 Organizacja kontroli sciany ………..57
8.6.5 Odstawa urobku………..59
8.6.6 Transport materialów do scian………..61
8.6.7 Zasilanie w energie oraz uklad rurociagów wodnych, p.poz, sprezonego powietrza i odmetanowania ………..63
8.7 Sposób przewietrzania ………..65
8.8 Obliczenia potrzebnej ilosci powietrza do scian w partii’B’ pokl. 404/1……….. 69

9. Zagrozenia naturalne wystepujace w pokladzie 404/1 w partii ‚B’ oraz ich zwalczanie……….. 71

9.1 Zagrozenia wystepujace w pokladzie 404/1 w partii’B’………..71
9.2 Zwalczanie zagrozen wystepujacych w pokladzie 404/1 w partii “B ………..72
9.2.1 Rozmieszczenie tam bezpieczenstwa i tam wentylacyjnych………..72
9.2.2 Zwalczanie zagrozenia metanowego………..72
9.2.3 Zasady zabezpieczenia przed zaplonem metanu przy urabianiu kombajnem zwiezlych skal, których urabianie moze spowodowac zaplon metanu ………..76
9.2.4 Zabezpieczenie przed zaplonem metanu pod przenosnikiem scianowym………..77
9.2.5 Zwalczanie zagrozenia wybuchu pylu weglowego i metanu……….. 78
9.2.6 Sposoby zabezpieczenia przed zagrozeniem tapaniami………..79
9.2.7 Sposoby zabezpieczenia przed zagrozeniem pozarowym………..80
9.2.8 Sposoby zabezpieczenia przed zagrozeniem wodnym
9.2.9 Sposoby zabezpieczania przed zagrozeniem wyrzutami metanu i skal………..81

Podsumowanie………..82
Literatura ………..83
Spis zalaczników………..84


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>