Elektroniczne usługi publiczne na przykładzie wybranego powiatu.

 


Wstęp……… 1

Rozdzial I
Elektroniczna administracja publiczna i jej usługi

1.1. Ogólne informacje na temat usług publicznych……… 4
1.1.1. Pojecie usług publicznych……… 4
1.1.2. Klasyfikacja usług publicznych……… 6
1.1.3. Uslugi publiczne a informacja publiczna……… 8
1.2. Aplikacja usług publicznych na platformie elektronicznej……… 10
1.2.1. Koncepcja, cele oraz rola e-administracji……… 10
1.2.2. Elektroniczne usługi publiczne – definicje i cechy……… 13
1.2.3. Podstawowe e-usługi administracji publicznej……… 16
1.2.4. Poziomy rozwoju e-usług publicznych……… 17
1.3. Uwarunkowania rozwoju e-administracji w Polsce……… 19
1.3.1. Spoleczenstwo informacyjne……… 19
1.3.2. Polityka i misja państwa……… 21
1.3.3. Otoczenie prawne……… 28
1.3.4. Infrastruktura i wykorzystanie Internetu do kontaktów w administracja……… 31
1.4. Polska na tle globalnych dazen ku rozwojowi administracji elektronicznej……… 34

Rozdzial II
Starostwo Powiatowe w Zawierciu jako organizacja swiadczaca lokalne usługi publiczne

2.1. Segmenty administracji publicznej ……… 38
2.2. Powiat zawiercianski jako jednostka samorządu lokalnego……… 42
2.3. Zakres dzialan powiatu, ich organizacja i finansowanie w obszarze uslug publicznych ……… 44
2.3.1. Uslugi publiczne jako zadania powiatu……… 44
2.3.2. Formy i organizacja swiadczenia usług publicznych……… 47
2.3.3. Outsourcing usług publicznych……… 54
2.3.4. Finansowanie usług publicznych……… 56
2.4. Miejsce i zadania Starostwa Powiatowego w Zawierciu w systemie usług publicznych powiatu……… 60
2.4.1. Organizacja i zasady funkcjonowania……… 60
2.4.2. Obszary działalności w zakresię usług publicznych……… 63

Rozdzial III
Wykorzystanie Internetu w swiadczeniu e-usług publicznych przez badana jednostke.

3.1. Charakterystyka stanu informatyzacji……… 68
3.2. Cele i kierunki informatyzacji jednostki……… 71
3.3. Witryna internetowa jako narzedzie swiadczenia e-usług publicznych……… 72
3.3.1. Struktura serwisu internetowego, jego organizacja i prezentacja informacji……… 72
3.3.2. Biuletyn Informacji Publicznej jako podstawowe źródłodostarczania informacji……… 74
3.3.3. System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej a możliwości rozwoju e-usług publicznych jednostki……… 78
3.4. Ocena strony internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu ……… 80
3.4.1. Cele i zakresy badan……… 80
3.4.2. Metoda badawcza……… 81
3.4.3. Dobór próby badawczej……… 82
3.4.4. Charakterystyka respondentów……… 82
3.4.5. Wyniki badan empirycznych……… 84

Zakończenie……… 94
Bibliografia……… 97

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>