Elektroniczne usługi publiczne na przykładzie wybranego powiatu.


Wstęp……… 1

Rozdzial I
Elektroniczna administracja publiczna i jej usługi

1.1. Ogólne informacje na temat usług publicznych……… 4
1.1.1. Pojecie usług publicznych……… 4
1.1.2. Klasyfikacja usług publicznych……… 6
1.1.3. Uslugi publiczne a informacja publiczna……… 8
1.2. Aplikacja usług publicznych na platformie elektronicznej……… 10
1.2.1. Koncepcja, cele oraz rola e-administracji……… 10
1.2.2. Elektroniczne usługi publiczne – definicje i cechy……… 13
1.2.3. Podstawowe e-usługi administracji publicznej……… 16
1.2.4. Poziomy rozwoju e-usług publicznych……… 17
1.3. Uwarunkowania rozwoju e-administracji w Polsce……… 19
1.3.1. Spoleczenstwo informacyjne……… 19
1.3.2. Polityka i misja państwa……… 21
1.3.3. Otoczenie prawne……… 28
1.3.4. Infrastruktura i wykorzystanie Internetu do kontaktów w administracja……… 31
1.4. Polska na tle globalnych dazen ku rozwojowi administracji elektronicznej……… 34

Rozdzial II
Starostwo Powiatowe w Zawierciu jako organizacja swiadczaca lokalne usługi publiczne

2.1. Segmenty administracji publicznej ……… 38
2.2. Powiat zawiercianski jako jednostka samorządu lokalnego……… 42
2.3. Zakres dzialan powiatu, ich organizacja i finansowanie w obszarze uslug publicznych ……… 44
2.3.1. Uslugi publiczne jako zadania powiatu……… 44
2.3.2. Formy i organizacja swiadczenia usług publicznych……… 47
2.3.3. Outsourcing usług publicznych……… 54
2.3.4. Finansowanie usług publicznych……… 56
2.4. Miejsce i zadania Starostwa Powiatowego w Zawierciu w systemie usług publicznych powiatu……… 60
2.4.1. Organizacja i zasady funkcjonowania……… 60
2.4.2. Obszary działalności w zakresię usług publicznych……… 63

Rozdzial III
Wykorzystanie Internetu w swiadczeniu e-usług publicznych przez badana jednostke.

3.1. Charakterystyka stanu informatyzacji……… 68
3.2. Cele i kierunki informatyzacji jednostki……… 71
3.3. Witryna internetowa jako narzedzie swiadczenia e-usług publicznych……… 72
3.3.1. Struktura serwisu internetowego, jego organizacja i prezentacja informacji……… 72
3.3.2. Biuletyn Informacji Publicznej jako podstawowe źródłodostarczania informacji……… 74
3.3.3. System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej a możliwości rozwoju e-usług publicznych jednostki……… 78
3.4. Ocena strony internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu ……… 80
3.4.1. Cele i zakresy badan……… 80
3.4.2. Metoda badawcza……… 81
3.4.3. Dobór próby badawczej……… 82
3.4.4. Charakterystyka respondentów……… 82
3.4.5. Wyniki badan empirycznych……… 84

Zakończenie……… 94
Bibliografia……… 97

 
Promocja 50 % !!! 2,46 zł zamiast 4,96 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % !!! 2,46 zł zamiast 4,96 zł Promocja do końca miesiąca

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Regulamin strony