Eliminacja lotnych związków organicznych na drodze adsorpcji z użyciem częściowo zdegradowanych termicznie polimerów osadzonych na nośnikach krzemionkowych 4.56/5 (9)

10 lutego 2020 Off Przez administrator1. Wstęp teoretyczny

1.1 Lotne związki organiczne
1.2 Materiały MCM-41
1.3 Zastosowanie
1.4 Sorpcja
1.4.1.1 Definicja adsorpcji
1.4.1.2 TPD

2. Cel projektu

3. Część eksperymentalna
3.1 Synteza nośników [MCM-41]
3.2 Depozycja
3.3 TPD
3.4 Metody charakteryzacji próbek

4. Wyniki badań

4.1 Właściwości strukturalne
4.2 Właściwości teksturalne
4.3 TPD

5. Wnioski końcowe

Oceń