Emisja akcji czy kredyt – analiza możliwości pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa.

 

Wstęp…….3

Rozdzial I
Klasyfikacja, cechy i funkcje kapitału w przedsiębiorstwie.

1.1. Źródła pozyskiwania kapitalu…….5
1.2. Tworzenie kapitału w przedsiębiorstwie……..8
1.3. Cechy i funkcje kapitału w przedsiębiorstwie……..15

Rozdzial II
Emisja akcji jako forma finansowania przedsiebiorstw.

2.1. Pozyskanie kapitału poprzez emisje akcji…….32
2.2. Wady, zalety i ograniczenia zwiazane z emisja akcji…….34
2.3. Koszty zwiazane z pozyskaniem kapitału na gieldzie……..40
2.4. Znaczenie i funkcja gieldy w procesię pozyskania kapitalu…….43

Rozdzial III
Emisja obligacji i kredyt podstawa finansowania przedsiebiorstw.

3.1. Rodzaje i istota emitowanych obligacji……..47
3.2. Obligacje jako alternatywa dla kredytu……..53
3.3. Rodzaje i dostepnosc kredytów na rynku…….56
3.4. Możliwości finansowania działalności przedsiebiorstw kredytami……..58

Zakończenie…….62
Spis schematów……..64
Spis tabel……..64
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>