Emisja obligacji komunalnych jako sposób pozyskania środków na finansowanie zadan wlasnych gminy.Wstęp………3

Rozdzial 1.
Charakterystyka zadan wlasnych gmin.

1.1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego………5
1.2. Zadania gmin………11
1.3. Źródła dochodów gmin przeznaczone na realizacje zadan wlasnych………15

Rozdzial 2.
Obligacje komunalne jako źródło finansowania inwestycji w gminach.

2.1. Istota i znaczenie obligacji komunalnych………33
2.2. Rodzaje obligacji komunalnych………40
2.3. Prawne aspekty zwiazane z emisja i obrotem obligacji komunalnych przez gminy………43

Rozdzial 3.
Ocena efektywnosci finansowania inwestycji poprzez obligacje komunalne na przykładzie gminy XYZ.

3.1. Polityka w zakresię inwestycji miasta………49
3.2. Analiza zródel finansowania………57
3.3. Finansowanie zadan wlasnych poprzez emisje obligacji komunalnych………59

Zakończenie………60
Bibliografia………61
Spis rysunków………64
Spis tabel………64

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>