Energetyka wiatrowa jako alternatywne źródłoenergii.

Wstęp.

Rozdzial 1.
Źródła energii odnawialnych i sposoby ich wykorzystania……….4

1.1.Energia sloneczna
1.2.Energia wody
1.3.Energetyka geotermalna
1.4.Biomasa
1.5 Energia wiatru


Rozdzial 2.
Polityka ekologiczna w zakresię rozwoju odnawialnych zródel energii……….36

2.1. Programy, dokumenty prawne Unii Europejskiej dotyczace odnawialnych zródel energii
2.2. Polskie uwarunkowanie polityczne w zakresię rozwoju odnawialnych zródel energii
2.3. Regulacje prawne dotyczace energetyki odnawialnej


Rozdzial 3.
Instrumenty finansowania rozwoju energetyki wiatrowej……….47

3.1.Fundusze ekologiczne
3.2.Fundusze i instytucje pomocowe
3.3.Unijne fundusze z zakresu energetyki odnawialnej dostepne dla Polski


Rozdzial 4.
Techniczne aspekty wykorzystania energii wiatru……….62

4.1 Sposoby wykorzystania energii wiatru
4.2.Realizacja projektu budowy farmy wiatrowej
4.3.Bariery hamujace rozwój energetyki wiatrowej

Zakończenie
Bibliografia……….91
Spis rysunków


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>