Etyczne aspekty kontaktów interpersonalnych na podstawie firmy Efekt doradztwo Finansowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp……….3

Rozdział I
Rola etyki w biznesie

1.1 Etyka jako nauka – definicje i typologie………. 6
1.2. Etyka biznesu jako przykład etyki szczegółowej………. 12
1.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu ……….15


Rozdział II
Kontakty interpersonalne

2.1. Teoria komunikacji ……….17
2.2. Kontakty interpersonalne w biznesie………. 20
2.3. Aspekty relacji pracowniczych ……….27
2.3.1. Solidarność ……….27
2.3.2. Konflikt………. 28
2.3.3. Wzajemny nadzór………. 29


Rozdział III
Metodologia badań pracowników firmy Efect

3.1. Metodologia badań własnych ……….30
3.2. Charakterystyka firmy………. 32
3.3. Analiza badań własnych ……….36
3.4. Wnioski ……….38
3.5. Analiza ankiety ……….42


Zakończenie ……….46
Aneks: Ankieta………. 48
Bibliografia………. 50

Oceń