Etyka w reklamie jako determinant kształtowania świadomości konsumenckiej u młodzieży Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Reklama jako część marketingu firmy

1.1. Istota marketingu
1.2. Produkt oraz jego dystrybucja
1.3. Reklama jako część promocji – jej definicje, funkcje, cele
1.4. Stosowanie mechanizmów psychologicznych w reklamie
1.5. Formy reklamy oraz wykorzystanie mediów do celów reklamy
1.5.1. Reklama telewizyjna
1.5.2. Reklama radiowa
1.5.3. Reklama w Internecie

Rozdział 2
Konsument a etyka

2.1. Etyka biznesu oraz etyka reklamy z punktu widzenia przedsiębiorcy i konsumenta
2.2. Prawne próby regulowania kwestii etyki w reklamie
2.3. Młodzież jako szczególna grupa konsumentów
2.3.1. Wpływ konsumpcjonizmu na postawę oraz proces wychowawczy młodzieży
2.3.2. Młodzież jako ogniwo w procesie zakupowym
2.3.3. Reklamy skierowane do młodych konsumentów

Rozdział 3
Zależność między etyką w reklamie a decyzjami zakupowymi młodych konsumentów

3.1. Charakterystyka próby
3.2. Metodyka badań
3.3. Analiza wyników badania ankietowego oraz wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Oceń