Eurosieroctwo – ból rozstania oraz problemy wychowawcze i edukacyjne na podstawie szkól podstawowych i gimnazjalnych w gminie XYZ.

Wstęp……..5

Rozdzial 1.
Rola rodziny w ksztaltowaniu rozwoju osobowosci dziecka

1.1.Definicja rodziny i jej rodzaje……..7
1.2. Zadania i funkcje rodziny…….11
1.3. Dysfunkcjonalnosc rodzin patologicznych i skutki rozwoju osobowosci dzieci i mlodziezy…….18

Rozdzial 2.
Pojecie sieroctwa.

2.1. Sieroctwo społeczne……..26
2.1.1. Definicja, przyczyny, rodzaje i formy zapobiegania…….27
2.2. Sieroctwo duchowe……..29
2.3. Sieroctwo emocjonalne……..31
2.3.1. Przyczyny i skutki sieroctwa emocjonalnego…….32
2.4. Sieroctwo rodzinne…….35
2.4.1. Rodzaje sieroctwa rodzinnego…….36

Rozdzial 3.
Eurosieroctwo w Polsce

3.1. Pojecie eurosieroctwa……..38
3.2. Przyczyny, skutki i rozmiary zjawiska w Polsce……..41

Rozdzial 4.
Migracje zarobkowe i ich skutki dla rodzin.

4.1. Rodzina niepelna……..44
4.1.1. Typy rodzin niepelnych ze wzgledu na nieobecnosc rodziców…….44
4.2. Problemy rodzin czasowo niepelnych z powodu migracji zarobkowej…….45
4.2.1 Problemy wychowawcze i edukacyjne…….45
4.2.2. Pozytywne i negatywne konsekwencje wyjazdów rodziców za granice…….57
4.3. Pomoc rodzinom migracyjnym……..59.
4.3.1. Rola instytucji niosacych pomoc rodzinom niepelnym ……..59

Rozdzial 5.
Metodologia badan ankietowych wśród dzieci i młodzieży z gminy XYZ.

5.1. Przebieg badan……..61
5.2. Cel badan……..61
5.3. Metodologia badan wlasnych……..61
5.3.1. Teren badan……..61
5.4. Charakterystyka badanej grupy……..61
5.4.1. Skala zjawiska……..61
5.5. Charakterystyka migracji……..62
5.6. Konsekwencje wyjazdów rodziców……..85

Wnioski……..91
Zakończenie…….93
Bibliografia……..95
Literatura uzupelniajaca……..97
Spis Tabel.
Spis Wykresów.
Aneks 1.
Aneks 2.
Aneks 3.
Aneks 4.
Aneks 5.
Aneks 6.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>