Ewidencja i sprawozdawczosc z zakresu kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa Zaklady Dziewiarskie XYZ Spólka Akcyjna


Streszczenie……….3
Slowa kluczowe………. 3
Wstęp………. 4

Rozdzial 1
Istota i znaczenie kosztów

1.1. Pojecie kosztów………. 6
1.2. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów………. 7
1.3. Klasyfikacja i ewidencja kosztów działalności operacyjnej………. 10
1.3.1. Koszty w ukladzie rodzajowym………. 12
1.3.2. Koszty w ukladzie funkcjonalnym ……….15
1.3.3. Koszty w ukladzie kalkulacyjnym ……….18
1.4. Inne koszty kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa………. 19
1.5. Znaczenie kosztów w działalności przedsiębiorstwa………. 20

Rozdzial 2
Charakterystyka PRZEDSIEBIORSTWA „XYZ” SA

2.1. Ogólne informacje o spólce………. 22
2.2 Krótka historia przedsiębiorstwa oraz zakres jego działalnosci………. 25
2.3. Cechy charakterystyczne polskiego rynku bielizny………. 27
2.4. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa ……….29
2.5. Majatek Spólki ……….30

Rozdzial 3
Ewidencja i sprawozdawczosc z zakresu kosztów w przedsiębiorstwie „XYZ” SA

3.1. Źródła informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym ……….35
3.1.1. Rachunek zysków i strat ……….35
3.1.2. Informacja dodatkowa ……….37
3.2. Koszty podstawowej działalności przedsiębiorstwa „XYZ” S.A……….. 40
3.2.1. Ewidencja kosztów podstawowej działalności operacyjnej………. 44
3.2.2. Dokumentacja kosztów podstawowej działalności operacyjnej………. 42
3.3. Ewidencja pozostalych kosztów operacyjnych………. 47
3.4. Ewidencja kosztów finansowych………. 49
3.5. Wpływ kosztów na wynik finansowy………. 51

Zakończenie ……….54
Bibliografia ……….56
Spis rysunków ……….57
Spis tabel ……….58

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>