Ewidencja kosztów w jednostce produkcyjnej na przykładzie firmy produkującej meble Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział I
Definiowanie i rodzaje kosztów

1.1. Pojęcie kosztów………. 5

1.2. Rodzaje kosztów………. 8
1.3. Metody rozliczania kosztów ……….13

Rozdział II
Koszty przedmiotem rachunku kosztów

2.1. Etapy i znaczenie rachunku kosztów ……….22

2.2. Ewidencja kosztów ……….25
2.3. Rozliczanie kosztów operacyjnej działalności przedsiębiorstwa ……….31
2.4. Zakres analizy kosztów ……….34

Rozdział III
Rola kosztów w danym przedsiębiorstwie

3.1. Metodologia badań własnych ……….38
3.2. Charakterystyka Przedsiębiorstwa – Forte S.A……….. 39
3.3. Analiza kosztów rodzajowych w przedsiębiorstwie – Forte S.A……….. 44

Zakończenie ……….51
Bibliografia………. 53
Spis tabel ……….54
Spis rycin ……….56
Spis wykresów ……….57

Oceń