Ewolucja celu inflacyjnego w polityce NBP Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 października 2021 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Teoretyczne i prawne aspekty funkcjonowania banku centralnego

1.1. Pojęcie i rodzaje systemów bankowych
1.2. Dwuszczeblowość systemu bankowego w Polsce
1.3. Rola banku centralnego w gospodarce
1.4. Struktura NBP
1.5. Podstawy prawne działalności banku centralnego w Polsce
1.6. NBP a EBC

Rozdział II
Działalność NBP

2.1. Geneza powstania instrumentów polityki pieniężnej
2.2. Podział instrumentów polityki pieniężnej
2.2.1. Instrumenty bezpośredniej polityki pieniężnej
2.2.2. Instrumenty pośredniej polityki pieniężnej

Rozdział III
Inflacja jako zjawisko gospodarcze

3.1. Charakterystyka rynku pieniądza
3.2. Metodologia liczenia inflacji
3.3. Inflacja i deflacja jako obraz sytuacji rynkowej
3.4. Ryzyko inflacji dla gospodarki

Rozdział IV
Zmiany celu inflacyjnego w polityce NBP

4.1. Pojęcie celu inflacyjnego i jego znaczenie dla gospodarki
4.2. Rola NBP jako instytucji zarządzającej bezpieczeństwem na rynku pieniężnym
4.3. Ewolucja celu inflacyjnego banku centralnego
4.4. Cel inflacyjny, a inflacja rzeczywista – analiza zjawiska

Zakończenie
Spis tabel, wykresów, rysunków
Bibliografia

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto