Ewolucja underwritingu ubezpieczen zyciowych.

Wstęp.

Rozdzial 1.
Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej

1.1 Pojecie ryzyka
1.1.1 Ryzyko obiektywne
1.1.2 Ryzyko subiektywne
1.2 Elementy ryzyka
1.2.1 Ryzyko a niebezpieczenstwo
1.2.2 Ryzyko a hazard
1.3 Zarzadzaniem ryzykiem
1.3.1 Elementy zarządzania ryzykiem
1.3.2 Metody manipulacji ryzykiem
1.4 Ryzyko ubezpieczeniowe


Rozdzial 2.
Underwriting

2.1 Cele i znaczenie underwritingu
2.1.1 Czemu sluzy underwriting
2.1.2 Znaczenie underwritingu
2.2 Rozwój metod oceny ryzyka
2.2.1 Etap empiryczny
2.2.2 Etap biostatyczny
2.2.3 Etap kliniczno-biostatyczny
2.3 Podstawowe zasady underwritingu
2.3.1 Selekcja i kwalifikacja ryzyka
2.3.2 Klasa ryzyka
2.3.2.1 Klasa standardowa
2.3.2.2 Klasa substandardowa


Rozdzial 3.
Przebieg underwritingu w ubezpieczeniach zyciowych

3.1 Czynniki wpływajace na ryzyko
3.1.1 Czynniki medyczne
3.1.2 Czynniki pozamedyczne
3.2 Podstawowe zalozenia przebiegu procesu oraz srodki underwritingu
3.2.1 Opis procesu
3.2.2 Środki underwritingu
3.3 Metody oceny ryzyka
3.3.1 Metoda opinii
3.3.2 Liczbowy system wskazników


Rozdzial 4.
Wykorzystanie nowych technologii w underwritingu ubezpieczen zyciowych

4.1 E-underwriting
4.1.1 E-underwriting jako narzedzie wspierajace sprzedaz
4.1.2 Przebieg e-underwritingu na przykładzie Aegon Towarzystwa Ubezpieczen na Zycie S.A.
4.2 „Big Data” i Media spolecznosciowe – przyszle źródłoinformacji o klientach
4.2.1 „Big data”
4.2.1.1 Zarys koncepcji „Big Data”
4.2.1.2 Korzysci wynikajace z wykorzystania Big Data
4.2.2 Media spolecznosciowe
4.3 SmartWatch wsparciem dla underwritingu
4.3.1 Apple Watch
4.3.1.1 Aplikacje monitorujace aktywnosc fizyczna
4.3.1.2 Aplikacje monitorujace zdrowie
4.3.2 Apple ResearchKit
4.3.2.1 ResearchKit jako wsparcie procesu
4.3.2.2 ResearchKit jako dodatkowe źródłoklasyfikacji


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis schematów
Spis zalaczników

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>