Faktoring jako narzędzie kształtowania plynnosci finansowej przedsiębiorstwa.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Usluga faktoringu.

1. Pojecie faktoringu………5
2. Rozwój usługi faktoringu – zarys historyczny………7
3. Formy i rodzaje faktoringu………8
3.1. Podzial faktoringu z punktu widzenia umiejscowienia ryzyka………8
3.2. Podzial faktoringu z punktu widzenia momentu otrzymania zaliczki przez faktoranta………10
3.3. Podzial faktoringu z punktu widzenia sposobu powiadamiania o cesji………11
3.4. Podzial faktoringu z terytorialnego/geograficznego punktu widzenia. Znaczenie faktoringu eksportowego………12
4. Funkcje faktoringu………15
5. Swiatowy rynek faktoringu………18

Rozdzial II.
Miejsce XYZ SA na polskim rynku usług faktoringowych.

1. Podstawowe informacje na temat firmy………21
2. Polski rynek usług faktoringowych………22
3. Produkty faktoringowe oferowane przez XYZ SA………25

Rozdzial III.
Wpływ korzystania z usługi faktoringu na dzialalnosc przedsiębiorstwa w świetle badan empirycznych.

1. Metodyka i cel badan………29
2. Charakterystyka ankietowanych podmiotów………30
3. Ocena faktoringu oraz usług dodatkowych………31
4. Wnioski z ankiety………34

Podsumowanie………35
Spis tabel………37
Spis rysunków………37
Bibliografia………38
Zalacznik nr 1 – Ankieta na temat korzystania przez przedsiebiorców z usługi faktoringu………40


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>