Faktoring jako sposób finansowania płynności finansowej przedsiębiorstw Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 lutego 2023 0 Przez administrator


Wstęp……….. 6

Rozdział I
Charakterystyka faktoringu

1.1. Geneza i pojęcie faktoringu………. 8
1.2. Przedmiot faktoringu ……….10
1.3. Podmiot transakcji faktoringowej ……….12
1.4. Funkcje faktoringu ……….14


Rozdział II
Faktoring jako forma finansowania przedsiębiorstwa

2.1. Rodzaje faktoringu w umowie faktoringowej ……….18
2.2. Umowa faktoringu ……….23
2.3. Wymagane dokumenty ……….24
2.4. Formy zabezpieczania faktoringu ……….26


Rozdział III
Przyczyny zapotrzebowania na faktoring

3.1. Korzyści wynikające z faktoringu ……….28
3.2. Faktoring a kredyt ……….30
3.3. Faktoring w Polsce ……….33


Rozdział IV
Faktoring w przedsiębiorstwie XYZ

4.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa ……….37
4.2. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa ……….38
4.3. Faktoring – wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa ……….39
4.4. Ocena działalności faktoringowej przedsiębiorstwa ……….40


Zakończenie ……….41
Bibliografia ……….42
Spis tabel ……….44
Spis wykresów………. 45
Spis rysunków ……….46

Oceń