Finansowanie inwestycji komunalnych.

>


Wstęp………1

Rozdział I.
Realizacja inwestycji.

1. Definicja projektu………4
2. Przygotowanie inwestycji………6
3. Realizacja i ocena projektu………14


Rozdział II.
Analiza projektów.

1. Analiza ekonomiczna………19
1.1. Nakład inwestycyjny………19
1.2. Przychody i dodatkowe korzyści z realizacji projektu………23
1.3. Koszty operacyjne………27
1.4. Kapitał obrotowy………28
2. Analiza finansowa………32
2.1. Harmonogram amortyzacji………32
2.2. Kredyty i pożyczki………39
2.3. Rachunek wyników………43
2.4. Sprawozdanie z przepływu środków………46


Rozdział III.
Harmonogram realizacji projektu.

1. Analiza sieciowa projektu………49
2. Realizacja i monitorowanie projektu………54


Zakończenie………57
Bibliografia………59

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>