Finansowanie inwestycji przez środki Unii Europejskiej w Gminie X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 czerwca 2020 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Polityka strukturalna Unii Europejskiej

1.1. Istota polityki strukturalnej
1.2. Ewolucja polityki strukturalnej
1.3. Organizacja i finansowanie polityki strukturalnej
1.4. Fundusze strukturalne jako narzędzie polityki strukturalnej
1.4.1. Europejski Fundusz Społeczny
1.4.2. Fundusz Spójności (Kohezji)
1.4.3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rozdział 2
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

2.1. Istota i podstawy prawne działalności samorządu terytorialnego
2.2. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego
2.3. Organy i zakres funkcjonowania gminy

Rozdział 3
Absorpcja funduszy unijnych w Gminie X

3.1. Charakterystyka gminy
3.2. Dochody i wydatki w budżecie gminnym
3.3. Inwestycje finansowane ze środków unijnych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Oceń