Finansowanie jednostki budżetowej na przykładzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

>


Wstęp

Rozdział 1
System finansowy jednostek budżetowych

1.1. Definicja jednostki budżetowej i jej rodzaje
1.2. Charakterystyka jednostki budżetowej
1.3. Metody rozliczania jednostek budżetowych
1.4. System planowania budżetowego w oparciu o normy budżetowe


Rozdział 2
Funkcjonowanie i zasady gospodarki finansowej Komendy Stołecznej Policji w Warszawie

2.1. Powołanie i podstawy prawne działania Komendy Stołecznej Policji w Warszawie
2.2. Komenda Stołeczna Policji w Warszawie jako samorządowa jednostka budżetowa
2.3. Ogólne zasady finansowania Komendy Stołecznej Policji w Warszawie
2.4. Charakterystyka głównych źródeł dochodów i wydatków budżetowych Komendy Stołecznej Policji w Warszawie


Rozdział 3
Analiz gospodarki finansowej Komendy Stołecznej Policji w Warszawie

3.1 Realizacja wykonania planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Komendy Stołecznej Policji w Warszawie
3.2. Klasyfikacja głównych źródeł dochodów budżetowych
3.4. Ocena efektywności funkcjonowania Komendy Stołecznej Policji w Warszawie


Zakończenie
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>