Finansowanie przedsięwzięć ochrony środowiska w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp…….. 11

Rozdział 1

1.1. Wprowadzenie…….. 11
1.2. Cel pracy…….. 12
1.3. Materiał i metody badawcze…….. 12
1.4. Zakres pracy…….. 12


Rozdział 2
Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska przez przedsiębiorstwa.

2.1. Źródła wymagań wobec przedsiębiorstw korzystających ze środowiska…….. 14
2.2. Przedsięwzięcia inwestycyjne a obowiązki podmiotów gospodarczych związane z ochroną środowiska…….. 15
2.3. Koszty środowiskowe z uwzględnieniem praktyki gospodarczej…….. 20
2.4. Charakterystyka i rodzaje przedsięwzięć proekologicznych w przedsiębiorstwie…….. 25
2.5. Elementy otoczenia przedsiębiorstwa a jego funkcjonowanie w obszarze ochrony środowiska…….. 27
2.6. Źródła finansowania ochrony środowiska w przedsiębiorstwie…….. 29


Rozdział 3
Działania przedsiębiorstw z sektora mśp związane z ochroną środowiska i źródła ich finansowania – studium przypadku.

3.1. Charakterystyka ogólna badanego przedsiębiorstwa…….. 36
3.2. Wybrane aspekty gospodarki odpadami i jej finansowania…….. 36
3.3. Gospodarka wodno-ściekowa i jej kontekst finansowy…….. 39
3.4. Rodzaje podejmowanych działań proekologicznych i źródła ich finansowania…….. 41


Podsumowanie…….. 42
Bibliografia…….. 44
Spis tabel…….. 48
Spis rysunków…….. 48
Spis wykresów…….. 48

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram" ukaże się na dole strony " Pobierz PDF" jak poniżej.