Formacje zenskie w Policji Polskiej w Drugiej Rzeczypospolitej- rozwój, zadania i specyfika 5/5 (1)

20 grudnia 2020 0 Przez administrator

Wstep ……….4

Rozdzial I
Policja Polska w Drugiej Rzeczypospolitej

1.1 Tworzenie Policji Polskiej……….8
1.1.1 Wzorce mocarstw zaborcze a policja w II RP……….12
1.1.2 Prawne podstawy funkcjonowania……….22
1.2 Rola w systemie bezpieczenstwa wewnetrznego……….25
1.3 Policjant okresu miedzywojennego……….28
1.3.1 Szkolenie, rekrutacja oraz umundurowanie……….30
1.3.2 Zakres obowiazków……….38

Rozdzial II
Jednostki kobiece w Policji Polskiej.

2.1 Geneza Policji Kobiecej i poczatki jej dzialalnosci w II RP……….42
2.1.1 Struktura i liczebnosc formacji……….48
2.2 Dzialalnosc Stanislawy Paleolog w Kobiecej Policji……….50
2.2.1 Wizja funkcjonowania Kobiecej Policji……….52
2.2.2 Wklad w rozwój formacji……….55
2.3 Kobiety w Policji Panstwowej okresu miedzywojennego: aspekty formalne……….58
2.3.1 Rekrutacja, szkolenie i umundurowanie……….59

Rozdzial III
Zadania i funkcje kobiet w Policji w Drugiej Rzeczypospolitej

3.1 Funkcje i role Kobiecej Policji: uwarunkowania spoleczne……….63
3.1.1 Rola i miejsce kobiet w strukturze spolecznej……….63
3.1.2 Patologie spoleczne dotykajace kobiet i nieletnich……….66
3.2 Zwalczanie zjawiska prostytucji i sutenerstwa w dwudziestoleciu miedzywojennym.70
3.2.1 Zapobieganie niewolnictwu i wykorzystywaniu seksualnemu……….72
3.3 Zwalczanie i zapobieganie przestepczosci wsród nieletnich……….82

Rozdzial IV
Specyfika Policji Kobiecej w Drugiej Rzeczypospolitej: analiza porównawcza.

4.1 Kryteria analizy……….87
4.2 Policja polska w II RP: formacje o pelnej maskulinizacji……….87
4.3 Kobiety w policji we wspólczesnej Polsce……….87
4.4 Specyfika formacji zenskich: wyniki analizy porównawczej……….92

Zakonczenie……….97
Bibliografia……….101

Oceń