Formalne i praktyczne aspekty windykacji naleznosci bankowych w Polsce


Wstęp ………. 5

Rozdzial 1.
Wspólpraca przeds1ebiorstwa z bankiem w zakresię kredytowania uwarunkowania windykacji

1.1 Kredytowanie sektora małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce ………. 7
1.1.1 Warunki uzyskania kredytu ………. 9
1.1.2 Umowa kredytowa ………. 12
1.1.3 Formy zabezpieczen kredytu ………. 14
1.1.4 Zasady korzystania z kredytu ………. 16
1.2 Podsumowanie ………. 18

Rozdzial 2.
Istota upadlosci przedsiebiorstw w sensię ekonomicznym i prawnym

2.1 Niewyplacalnosc przedsiebiorstw jako pierwszy krok ku upadlosci ………. 19
2.1.1 Przyczyny niewyplacalnosci przedsiebiorstw ………. 23
2.2 Istota i rodzaje upadlosci ………. 24
2.2.1 Wniosek o ogloszenie upadlosci………. 25
2.2.2 Upadlosc ukladowa ………. 28
2.2.3 Upadlosc likwidacyjna ………. 29
2.3 Zgromadzenie wierzycieli ………. 30
2.4 Masa upadlosci ………. 31
2.4.1 Likwidacja masy upadlosciowej ………. 32
2.5 Podsumowanie ………. 34

Rozdzial 3.
Windykacja jako sposób odzyskiwania naleznosci

3.1 Istota windykacji ………. 35
3.2 Prawne uwarunkowania dzialan windykacyjnych ………. 37
3.2.1 Zasady konstrukcji umów kredytowych a skutecznosc windykacji ………. 37
3.2.2 Metody i skutecznosc dochodzenia naleznosci w zaleznosci od formy zabezpieczenia ………. 38
3.2.3 Tryb dochodzenia naleznosci ………. 41
3.3 Czynnosci windykacyjne ………. 43
3.3.1 Bezpośrednie metody windykacji ………. 43
3.3.2 Skierowanie sprawy do postępowania sadowego ………. 45
3.4 Rodzaje postepowan sadowych ………. 46
3.4.1 Postepowanie nakazowe ………. 46
3.4.2 Postepowanie upominawcze ………. 47
3.4.3 Podstawy postępowania egzekucyjnego ………. 48
3.5 Cele wierzyciela w postepowaniu egzekucyjnym oraz napotykane przeszkody w osiagnieciu skutecznej egzekucji ………. 50
3.6 Prowadzenie postępowania egzekucyjnego………. 51
3.7 Statystyki dotyczace odzyskiwania wierzytelnosci………. 51
3.8 Podsumowanie ………. 53

Zakończenie ………. 54
Streszczenie ………. 56
Bibliografia ………. 58
Spis tabel ………. 61
Spis rysunków ………. 62


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>