Formy aktywnosci młodzieży gimnazjalnej i szkoly sredniej.


Wstęp

Rozdzial I
Czas wolny ucznia

1.1. Definicja czasu wolnego i jego funkcje
1.2. Zajecia pozalekcyjne młodzieży gimnazjalnej
1.3. Zajecia pozaszkolne młodzieży gimnazjalnej
1.4. Skutki niewlasciwego zagospodarowania czasu wolnego


Rozdzial II
Oferta zajęć pozalekcyjnych

2.1. Zajecia dydaktyczno – wychowawcze
2.2. Kólka przedmiotowe
2.3. Kólka zainteresowan poza przedmiotowych
2.4. Zajecia sportowo – rekreacyjne


Rozdzial III
Metodologiczne podstawy przeprowadzonych badan

3.1. Przedmiot i cel badan
3.2. Problemy, zmienne i wskazniki
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze
3.4. Charakterystyka badanej populacji i terenu badan


Rozdzial IV
Formy aktywnosci w świetle badan

4.1. Preferencje w zakresię aktywnosci sportowo-rekreacyjnej
4.2. Preferencje w zakresię aktywnosci intelektualnej
4.3. Preferencje w zakresię aktywnosci kulturalnej


Wnioski
Bibliografia
Aneks


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>