Formy ewidencji i działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.


Wstęp……..4

Rozdzial I.
Rola rachunkowosci w małych przedsiębiorstwach i ich miejsce w gospodarce

1. Definicje i rozwój sektora małych i srednich przedsiebiorstw……..5
1.1.1. Przeglad definicji małych i srednich przedsiebiorstw………5
1.1.2. Wpływ sektora MSP na gospodarke w Polsce………7
1.1.3. Możliwościrozwoju małych i srednich przedsiebiorstw………9
1.2. Proces rozpoczecia działalności gospodarczej……..11
1.2.1. Działalność gospodarcza w ujęciu aktów………11
1.2.2. Rejestracja działalności gospodarczej………14
1.2.3. Rodzaje działalności gospodarczej………18
1.3.Rola rachunkowosci w przedsiębiorstwie………21
1.3.1. Znaczenie rachunkowości………23
1.3.2. Ewidencja gospodarcza………25
1.3.3. Formy opodatkowania w małych i srednich przedsiębiorstwach………26

Rozdzial 2.
Formy rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw……..29

2.1 Karta podatkowa………29
2.1.1 Kwestia opodatkowania karta podatkowa………29
2.1.2. Kryteria okreslajace mozliwosc korzystania z karty podatkowej oraz jej obowiazki ewidencyjne………31
2.1.3. Karta podatkowa a podatek dochodowy………35
2.2 Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych……..38
2.2.1 Podmioty gospodarcze objete ryczaltem od przychodów ewidencjonowanych………38
2.2.3 Obowiazki ewidencyjne ryczaltu od przychodów ewidencjonowanych………40
2.3 Podatkowa księga przychodów i rozchodów……..43
2.3.1 Podmioty gospodarcze zobowiazane do zastosowania podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………43
2.3.2. Kryteria obowiazujace przy prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………45
2.3.3 Wpisy w podatkowej ksiedze oraz wybór metody opodatkowania dochodu………47

Rozdzial 3.
Rozliczenie działalności gospodarczej przy wykorzystaniu form zryczaltowanych lub zasad ogólnych opodatkowania

3.1. Uproszczone formy opodatkowania na przykładzie danej firmy……..50
3.1.1. Charakterystyka wybranej firmy………50
3.1.2. Forma opodatkowania w firmie XYZ………51
3.1.3. Zmiany w podatkach w 2009 roku………51
3.2. Obliczanie podatku w firmie XYZ wedlug uproszczonych form opodatkowania………54
3.2.1 Obliczanie podatku na przykładzie zastosowania karty podatkowej………55
3.2.2 Obliczanie podatku w wypadku stosowania ryczaltu od przychodów ewidencjonowanych………60
3.2.3 Obliczanie podatku przy zastosowaniu podatkowej ksiazki przychodów i rozchodów……..65
3.3.3. Podsumowanie form rozliczeń omówionych na przykładzie danego przedsiębiorstwa……..69

Zakończenie……..71
Bibliografia……..72
Akty normatywne……..72
Wydawnictwa zwarte……..73
Publikacje internetowe……..75
Artykuly z czasopism……..76
Spis tabel……..76

 
POBIERZ WSZYSTKIE Z KATEGORII

[collapse]

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Regulamin strony