Formy i metody przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na wspólczesnym rynku pracy w Polsce.


Wstęp………2

Rozdzial I
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w świetle literatury i badan………4

1.1. Dyskryminacja – pojecie i rodzaje………4
1.2. Stereotypowe postrzeganie ról kobiecych i meskich………10
1.3. Rynek pracy – pojecie i czynniki………17
1.4. Sytuacja kobiet na rynku pracy………22
1.5.Macierzynstwo a dyskryminacja………24
1.6.Praca domowa a zawodowa kobiet ………30

Rozdzial II
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy na róznych plaszczyznach………33

2.1. W świetle prawa wg kodeksu pracy………33
2.2. W świetle zalozen współczesnego feminizmu ………39

Rozdzial III
Programy przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na rynku pracy………48

3.1. Gender Index – ‚Monitorowanie równości kobiet i mezczyzn w miejscu pracy’ ………48
3.2. Fundacja Swietego Mikolaja – ‚Mama w pracy’………50
3.3. ‚Elastyczny Pracownik – Partnerska rodzina’………51

Rozdzial IV
Metodologia badan wlasnych………53
4.1. Przedmiot i cele badan………53

4.2. Problemy i hipotezy badan wlasnych………55
4.3. Metody, techniki i narzedzia badan wlasnych………58
4.4. Zmienne i wskazniki badan wlasnych………63
4.5. Organizacja i teren badan………64

Rozdzial V
Formy i metody przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na wspólczesnym rynku pracy w Polsce i UE – analiza badan wlasnych………72

5.1. Poczucie dyskryminacji i jej przejawy w zakladach pracy osób badanych………72
5.2. Rynek pracy a macierzynstwo ………79
5.3. Molestowanie seksualne i przemoc psychiczna wobec kobiet w miejscu pracy ………86
5.4. Sytuacja kobiet na lokalnym rynku pracy………90
5.5. Programy adresowane do kobiet i ich realizacja przez Wojewódzki Urzad Pracy i Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej………95

Zakończenie………103
Bibliografia………107

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>