Forma opodatkowania dostępna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich optymalny wybór na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp

Rozdział 1.
Funkcjonowanie MSP w gospodarce polskiej

1.1 Definicja przedsiębiorstwa
1.2 Charakterystyka MSP
1.3 Podstawy prawne założenia działalności gospodarczej w Polsce
1.3.1 Pojęcie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne
1.3.2 Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej
1.4 Rola MSP w polskiej gospodarce


Rozdział 2.
Formy opodatkowania mikro i małych przedsiębiorstw

2.1 Definicja, cechy i funkcje podatku
2.2 Pojęcie podatku dochodowego i źródła jego regulacji prawnych
2.3. Opodatkowanie na zasadach ogólnych
2.4 Podatek liniowy
2.5. Zryczałtowane formy opodatkowania
2.5.1. Karta Podatkowa
2.5.2. Ryczałt ewidencjonowany
2.6 Wady i zalety poszczególnych form opodatkowania


Rozdział 3.
Analiza działalności oraz wybór optymalnej formy opodatkowania

3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa
3.2 Analiza wielkości podatku przy wykorzystaniu dostępnych form rozliczeń dla mikro i małych przedsiębiorstw
3.2.1 Analiza dostępnych form opodatkowania
3.2.2 Analiza przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa w latach 2012-2014
3.2.3 Wybór optymalnej formy opodatkowania dla przedsiębiorstwa XYZ


Zakończenie
Literatura
Spis tabel i rysunków

 

 Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.